schizo..., Schizo...


schizo..., Schizo...
schizo..., Schizo... [zu gr. σχίζειν = spalten]:
Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung „Spaltung, Trennung“; z. B. : Schizogonie, Schizophrenie

Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • schizo — schizo·car·pic; schizo·car·pous; schizo·coele; schizo·coelic; schizo·coe·lous; schizo·ge·net·i·cal·ly; schizo·gen·ic; schizo·gon·ic; schizo·ly·sig·e·nous·ly; schizo·manic; schizo·my·cet·ic; schizo·my·ce·tous; schizo·nemertean; schizo·nemertine;… …   English syllables

 • schizo-paranoïde — ● schizo paranoïde, schizo paranoïdes adjectif Position schizo paranoïde, type particulier de relations se limitant à des objets partiels, caractéristique des trois premiers mois de la vie, où dominent les processus de clivage et des angoisses de …   Encyclopédie Universelle

 • schizo-paranoïdes — ● schizo paranoïde, schizo paranoïdes adjectif Position schizo paranoïde, type particulier de relations se limitant à des objets partiels, caractéristique des trois premiers mois de la vie, où dominent les processus de clivage et des angoisses de …   Encyclopédie Universelle

 • Schizo — Données clés Titre original Schizo Réalisation Pete Walker Scénario David McGillivray Acteurs principaux Lynne Frederick, John Leyton, Stephanie Beacham, John Fraser …   Wikipédia en Français

 • Schizo-Analyse — ist ein Fachwort des gesellschaftskritischen Buches Anti Ödipus, welches von dem Philosophen Gilles Deleuze und dem Psychiater Félix Guattari geschrieben wurde. Mit dem Ansatz der Schizo Analyse plädieren die Autoren für eine Alternative zur… …   Deutsch Wikipedia

 • schizo-analyse — [skizoanaliz] n. f. ÉTYM. 1972, Deleuze et Guattari (→ cit.); de schizo(phrénie), et (psych)analyse. ❖ ♦ Didact. Processus psychique à visée thérapique, de nature schizoïde et révolutionnaire (« schizo révolutionnaire »), visant à déplacer et à… …   Encyclopédie Universelle

 • schizo — Element prim de compunere savantă cu semnificaţia diviziune , sciziune , împărţire , împărţit . [< fr. schizo , cf. gr. schizein – a împărţi]. Trimis de LauraGellner, 01.12.2006. Sursa: DN SCHIZO , SCHÍZĂ elem. fisurare, despicare . (< fr …   Dicționar Român

 • Schizo Deluxe — Album par Annihilator Sortie 8 novembre 2005 Enregistrement 2005 Durée 1:01:10 Genre Thrash metal, Groove metal …   Wikipédia en Français

 • Schizo- — Schiz o [Gr. ? to split, cleave.] A combining form denoting division or cleavage; as, schizogenesis, reproduction by fission or cell division. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • schizo... — schizo...   [zu griechisch schízein »spalten«], vor Vokalen verkürzt zu schiz..., Wortbildungselement mit der Bedeutung: Spaltung, Trennung, z. B. Schizophrenie …   Universal-Lexikon


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.